امروز : 13 تیر 1401

«بسم الله الرّحمن الرّحیم»          

بیوگرافی مدیر گروه پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث در پژوهشکده مطالعات معارف اسلامی                                                                                          

مشخصات فردی :                                                                                                          

نام: نیکزاد           

نام خانوادگی: عیسی زاده 

 نام پدر: عباس   

 تاریخ تولد:27/1/1352    

محل تولد: بابل- مازندران

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب

شماره تلفن همراه:      09124050889  

شماره ثابت محل کار:    02188993658

ایمیل:

n-iesazadeh@tums.ac.ir

nikzadiesazadeh@gmail.com

Associate professor of Researches Center of Quran, Hadis and Medicne - Tehran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran.

سوابق تحصیلی:

سال1367:دبیرستان-رشتۀ ریاضی فیزیک

سال 1367: ورود به حوزه علمیه قم

سال 1374: اتمام سطح 3 حوزه – ورود به درس خارج فقه و اصول ( شرکت در درس خارج -15 سال.)

سال 1372: پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).

سال 1377: پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد علوم قرآنی  موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).

سال 1381: اتمام مقطع کارشناسی ارشد علوم قرآن.

سال 1383: پذیرش در مقطع دکترای علوم قرآنی در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).

سال 1389: اخذ مدرک دکترای تفسیر و علوم قرآنی  از موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).

 سوابق اجرایی:

قائم مقام معاونت فرهنگی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم(82 – 81).

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی یزد(85 – 82).

عضوکمیسیون فرهنگی بنیادشهیدکل انقلاب اسلامی(87-89).

نماینده نهاد رهبری در هیات مرکزی جذب وزارت بهداشت(90-ادامه دارد.)

نماینده نهاد رهبری در کمیته مرکزی انضباطی وزارت بهداشت

رئیس شورای استانی دفاترنهاد دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران(89-94).

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران(85 –98).

عضوفرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران(1389-ادامه دارد)

رییس مرکز تحقیقات علوم قرآن،حدیث و طب-دانشگاه علوم پزشکی تهران(98-ادامه دارد.)

معاون آموزشی پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کل کشور(98-ادامه دارد.)

 سوابق آموزشی:

تدریس دروس ادبیات حوزه (1370 و 1378).

تدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی یزد(1385 – 1382).

تدریس کلام اسلامی حوزه دانشجویی شهید بهشتی یزد (1383).

تدریس علوم قرآنی – مقطع کارشناسی ارشد مدرسه عالی مرکز جهانی علوم اسلامی (84-85).

تدریس اصول و مبانی تفسیر در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)(1384).

تدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی تهران(85-ادامه دارد).

تدریس دروس تخصصی رشته علوم قرآنی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده علوم و فنون قرآنی تهران (85 -97).

تدریس دروس تخصصی رشته تفسیر در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده علوم و فنون قرآنی تهران (85 -97).

تدریس در دوره های ضیافت اندیشۀ و کارگاه های دانش افزایی استادان-89-92 دانشگاه های مختلف.

تدریس دروس تخصصی مقطع کارشناسی ارشد علوم قرآنی دانشگاه تهران(97)

تدریس دروس تخصصی مقطع دکتری و سطح 4 حوزه-رشته تفسیر تطبیقی(96-ادامه دارد.)

 سوابق پژو هشی:

عضو گروه تحقیقات تفسیری (فرهنگ و معارف قرآن) دفتر تبلیغات اسلامی(1381-1378).

عضو هیأت علمی و کمیته داوران همایش های کشوری (بهداشت تغذیه در اسلام، همایش سراسری اعتیاد، سلامت از دیدگاه پیامبر اعظم(ص)، همایش بین المللی اخلاق پزشکی).

مدیرمسئول مجله علمی پژوهشی «مطالعات اسلامی در حوزه سلامت»

مدیر گروه فقه و اخلاق پزشکی مرکز تحقیقات بهداشت باروری حضرت ولیعصر(عج ا... تعالی فرجه).

عضو هیأت تحریره مجله (Jornal Of Family And Reproductive Health) JFRH

مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد در مرکز جهانی علوم اسلامی

""""""""""""""""""""""""""" دانشکده علوم و فنون قرآنی تهران.

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد در دانشکده علوم و فنون قرآنی تهران.

راهنمایی پایان نامه های دکتری موسسه آموزشی پژوهشی کوثر

داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآنی.

""""""""""""""""دکتری

داوری مقالات برای مجلات علمی پژوهشی.

تالیفات:

پایان نامه:

«منطق فهم روایات تفسیری از منظر علامه طباطبایی» – پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد علوم قرآنی.

«قواعد فهم روایات تفسیری در المیزان» - پایان نامه مقطع دکترای علوم قرآنی.

کتاب :

فرهنگ قرآن- جلد5 (عضو گروه محققین)، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول 1384 ش.

احکام پزشکی (عضو گروه و ناظر طرح)چاپ نشر معارف

مبانی فهم روایات تفسیری در المیزان-چاپ بوستان کتاب

درآمدی بر برخی تظاهرات و بیماری های پوستی از منظر طب رایج و طب سنتی ایران(عضو گروه مولفین)97-انتشارات سپید برگ

آیات پزشکی قرآن در نگاه مفسران

مقالات

علمی:

زندان و زندانبانی در اسلام – همایش کشوری زندانبانی اسلامی – سازمان زندانهای کل کشور.

نگاهی نو به امر به معروف و نهی از منکر – همایش کشوری امر به معروف و نهی از منکر – دانشگاه بیرجند.

کارکرد خانواده از نگاه قرآن – همایش کشوری سلامت از دیدگاه اسلام.

فلسفه ازدواج از نگاه قرآن – همایش کشوری زندگی در اسلام – دانشگاه علوم قرآنی ملایر.

راز جاودانگی قرآن – مجله پرسمان – شماره دوم، آبان 81

مبانی فهم روایات تفسیری در المیزان-بینات 89

مبانی نقلی فهم روایات تفسیری اهل بیت(ع) در المیزان – مجله علمی-ترویجی  معرفت – شماره 12، آبان 83.

علمی پژوهشی:

فارسی:

مبانی عقلی فهم روایات تفسیری در المیزان – فصلنامه علمی- پژوهشی حوزه و دانشگاه –سال دهم، تابستان 83

نقش قرائن منفصل در فهم روایات تفسیری در المیزان – فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات علوم قرآنی و حدیث – شماره 17.

مبانی اخلاق پزشکی از نگاه فقه شیعه –همایش بین المللی اخلاق پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران.

درآمدی بر روش شناسی فهم روایات طبی-چهارمین همایش بین المللی اخلاق پزشکی

تاملی در مسألۀ حجیت سیاق در فهم روایات طبی-کنگره بین المللی«سیرۀ نبوی در طب-دانشگاه علوم پزشکی شیراز»

ارزﻳﺎﺑ ﻲآﮔﺎﻫﻲ  و ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان – 1393

ﺗﺎﻣﻠﯽ در ﻓﻠﺴﻔﮥ روﺷﻤﻨﺪی ﻓﻬﻢ رواﯾﺎت ﻃبی-پیاورد سلامت بهار 95

نقش آرامش در سلامت دوران بارداری ازمنظر قرآن-حیات-1393

ﻣﺮوری ﺑﺮ آﯾین تعلیم و تربیت در آموزش ﭘﺰﺷکی-مجله اخلاق وتاریخ پزشکی1394

اثر دنیاگرایی بر سلامت معنوی انسان و راه کار های درمان آن-مطالعات اسلامی در حوزه سلامت-پاییز 96

اصول اخلاقی در آموزش پزشکی از دیدگاه آیات و روایات-مجله اخلاق و تاریخ پزشکی 1396

پیش شرط‌ های ورود به فهم روایات ‌ تفسیری در‌المیزان-قران و طب زمستان 96

رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت- طب و تزکیه 1397

نقش آرامش در سلامت باروری از نگاه ایات و روایات-اخلاق و تاریخ پزشکی1392

مقدمه ای بر جایگاه بهداشت و طب در دوران شکوفایی طب اسلامی-اخلاق و تاریخ پزشکی 1396

نقد و بررسی اشکالات فخر رازی به آیۀ ولایت با تأکید بر دیدگاه علامه معرفت-همایش علامه معرفت1396

قواعد فهم روایات طبی با تکیه بر نقش قرائن متصل-اخلاق و تاریخ پزشکی1396

مفهوم قاعده لاضرر و کاربرد ان در پزشکی-اخلاق و تاریخ پزشکی1396

راه کار های رفتاری برای دستیابی به ارامش از منظر قرآن-قرآن وطب زمستان 1397

مقایسه دیدگاه مفسران منتخب شیعه و اهل سنت درباره آیات سلامت قرآن-قرآن وطب 1398

بررسی علمی فقهی تشریح جسد میت مسلمان-قران و طب -1399

انگلیسی:

 

 Marital satisfaction through the lens of Iranian women: a qualitative study- Pan African Medical Journal- 14 November 2016

 The Level of Knowledge, Attitude and Practice of the Physicians and Nurses About Suitable Healthcare Personnel (HCP) Attire in Hospitals of Tehran University of Medical Sciences-Jayran Zebardast, Nikzad Eisazadeh, Khorshid Vaskooi, Fatemeh Mirbazegh- Journal of Family & Reproductive Health (JFRH) VOL 13, NO 1 (MARCH 2019) / Original Articles

 The effect of prayer painting on spiritual life and anxiety in 7–11-year-old children with immunodeficiency

Nafiseh Zarei,Akram Sadat Hoseini ,Nikzad Issa Zadeh &Anoshirvan Kazemnejad

Pages 212-223 | Received 23 Apr 2020, Accepted 22 Oct 2020, Published online: 12 Nov 2020