امروز : 13 تیر 1401

بسمه تعالی

بیوگرافی شیما سادات حسینی

                                              سرپرست گروه مطالعات زنان و خانواده

سطح 2 حوزه

کارشناسی ارشد الهیات ،فلسفه و کلام اسلامی

 دانشجوی دکتری الهیات فلسفه وکلام اسلامی

طلبه ی سطح 3 فقه و اصول

ایمیل:sh.hoseyni96@gmail.com

الف) مقالات علمی – پژوهشی

مقاله«واکاوی کیفی چالش های ایفای همزمان نقش های دانشجویی و خانوادگی»اسماعیل بلالی،سیده فاطمه محبی،شیماسادات حسینی،فصلنامه مطالعات راهبردی زنان ،بهار 1396،شماره 75

مقاله«مطالعه تجربه زنان عضو هات علمی دانشگاه از ایفای مسئولیت های خانوادگی و شغلی» ،شهلا باقری ،شیماسادات حسینی،فصلنامه زن در فرهنگ وهنر،بهار 1395

مقاله « دلالتهای معنایی تأخیر در ازدواج دختران دانشجو»، فاطمه محبی، مونس سیاح،شیما سادات حسینی،فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی،تابستان 1395

مقاله « زنان عضو هیات علمی در مواجهه با نقش ها و مسولیت های خانه و دانشگاه »، شهلا باقری، شیما سادات حسینی، نجمه محمدی، دو فصلنامه مطالعات اسامی زنان و خانواده،تابستان 1395

ب)طرح های پژوهشی

طرح « نیاز سنجی پژوهشی در خصوص  مسائل و مشکلات زندگی  خانوادگی دانشجویان متأهل»،1394،مجری طرح: شیما سادات حسینی،پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

طرح «واکاوی کیفی چالش های زندگی دانشجویی»،1398 ،مجری:شیما سادات حسینی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

طرح پژوهشی «بررسی نحوه تعامل مسئولیت­های خانوادگی اساتید زن با وظایف شغلی»، 1394،مجریان طرح: شهلا باقری، شیما سادات حسینی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

طرح پژوهشی «بررسی رشته­های تحصیلی دانشگاهی پیرامون زن وخانواده»،1395،مجری طرح :آیت اللهی و حسینی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

طرح پژوهشی«آسیب شناسی طرح انطباق موازین شرعی در مراکزآموزشی درمانی»،1391،مجری طرح:شیما سادات حسینی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

طرح پژوهشی «بررسی تطبیقی وضعیت تدریس دروس معارف اسلامی و دیگر رشته های علوم انسانی»،همکار طرح،1400، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

ج)تالیف کتاب

کتاب «دانش خانواده و جمعیت»،نشر معارف ،1391

کتاب «آسیب های اجتماعی(طلاق نه)،نشر معارف ،1399

گزارش راهبردی طرح انطباق موازین شرعی در مراکز آموزشی ودرمانی،1391،پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی

کتاب «نیم نگاهی به ضوابط پوشش در دانشگاههای جهان»،نشر معارف،1388

کتاب «کتابنامه حجاب»،معاونت فرهنگی نهاد رهبری،1387

د)سوابق آموزشی:

مدرس دروس معارف در دانشگاه های تهران (خوارزمی،آزاد تهران مرکز،علوم تحقیقات،غیرانتفاعی و..)

مدرس حوزه

مربی آموزش های حین عقد

مربی طرح ملی امید قوه قضائییه

ه)سوابق اجرایی

کارشناس فرهنگی معاونت فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ها

 رییس اداره برنامه ریزی فرهنگی خواهران معاونت فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ها

مسؤل وناظر سایت  همایش جهانی زنان

دبیر اجرایی همایش ها از جمله همایش رایحه نبوی در دانشگاه تهران

مسول کمیته اجرایی همایش جهانی زنان

مسؤل برگزاری دوره آموزشی مشاورین مذهبی مبین

مسؤل برگزاری نشست های استانی در دانشگاه هاواحد خواهران

مسول برگزاری نشست های اساتید دانش خانواد ه و جمعیت

مسئول برگزاری دور ه ی آموزشی ارتقاء اساتید دانش خانواده و جمعیت