امروز : 13 تیر 1401

بسم الله الرحمن الرحیم

بیوگرافی سرپرست مطالعات مدیریت و سیاستگذاری فرهنگی

 

 

مشخصات فردی:

امیر اعظمی                                                                                                                                 

مرتبه علمی: دانشجوی دکتری تخصصی (PhD)- تصمیم‌گیری و خط‌مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی)- دانشگاه تهران

کارشناسی: مدیریت دولتی-دانشگاه تهران

پست الکترونیکی: amiraazami@yahoo.com /amiraazami@ut.ac.ir

الف) مقالات علمی – پژوهشی (ISC)

 شناسایی عوامل تعیین‌کننده در آسیب شناسی پژوهش های انجام‌شده در حوزه مدیریت اسلامی ‏و ارائه راه کارهای لازم جهت رفع آسیب ها با استفاده از رویکرد AHP-QFD، چشم‌انداز مدیریت دولتی، نویسنده اول، سال چهارم. شماره 16، 1392

تحلیلی بر عوامل مهاجرت بین‌شهری و بازشناسی راهکارهای جذب نخبگان، مدیریت در دانشگاه اسلامی، نویسنده دوم، سال دوم. شماره 2، 1392

  تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت‌های پیشرو نفتی بر اساس مدل ۵p (مطالعه موردی شرکت ملی نفت چین)، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، نویسنده دوم، سال چهارم، شماره 15 (پیاپی 22)، 1392-93

بررسی تطبیقی جایگاه خلاقیت و نوآوری در راهبردهای آموزشی دانشگاه‌های اسلامی سطح جهان، مدیریت در دانشگاه اسلامی، نویسنده دوم، سال اول. شماره 2،   1391

 آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فرا ترکیب، چشم‌انداز مدیریت دولتی، نویسنده دوم، سال دوم. شماره 6،1390

 طراحی سنجه‌های تأثیر بر مخاطب برای آگهی‌های بازرگانی در رسانه ملی، نشریه مدیریت بازرگانی، نویسنده سوم، دوره 2. شماره 4،1389

 بررسی تأثیر عواطف و احساسات بر روی به‌کارگیری تاکتیک‌های مدیریت تأثیر، نشریه راهبرد، نویسنده سوم، سال هجدهم. شماره 53، 1388

تجزیه‌وتحلیل ابعاد مزیت رقابتی در توسعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ مورد کاوی: صنعت نفت کشور، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، نویسنده سوم، سال سوم. شماره 8، 1388

 بررسی ساختار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور باهدف ارائه مدل مطلوب، فصلنامه علوم زمین، نویسنده چهارم، سال هجدهم. شماره 71، 1388

 پرسش های بزرگ در زمینه مطالعات سازمان و مدیریت اسلامی، مجله علوم انسانی مدیریت اسلامی (مدیریت ولایی)   نویسنده سوم، سال هفدهم. شماره 79، 1389

ب) مقالات علمی – ترویجی

 ارتقای زیربنا‌های ساختاری شایسته‌سالاری در ناجا، طراحی الگوی جامع آموزشی شایسته پرور، فصلنامه نظارت و بازرسی، نویسنده اول، سال هفتم. شماره 24،1392

تأملی بر راه‌کارهای توانمندسازی زنان پلیس: نقش معیارها، نهادها و چالش‌های تأثیرگذار در فرایند توانمندسازی با تکیه بر رویکرد فرایند تحلیل شبکه‌ای کامل، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، نویسنده اول، سال هشتم. شماره 36، 1390

 ج) سایر مقالات (مقالات کنفرانس / همایش و غیره)

آسیب‌شناسی تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی اسلامی-ایرانی (تطابق‌ها- آسیب‌ها و راهکارها)، همایش ملی فضای مجازی و هویت، نویسنده اول،1392

  عوامل مؤثر در اجرای مدیریت دانش در شرکت های پروژه محور، نخستین کنفرانس بین‌المللی ماندگاری، ظرفیت‌سازی و توانمندسازی شرکت‌ها و سازمان‌های پروژه محور، نویسنده دوم،1389

 استخراج شاخصه‌های رهبری ملی در رهبری امام خمینی با رویکرد تحلیل محتوا، نخستین همایش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمینی (ره)، نویسنده دوم،1388

 بررسی نقش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) در توسعه اقتصادی، رویکردی استراتژیک: چالش‌ها و راهکارها، اولین کنفرانس مدیریت اجرایی، نویسنده سوم،1388

 بررسی عملکرد نظام آموزش عالی کشور درزمینه ابزارسازی برای تحقق آرمان های جمهوری اسلامی، همایش علمی- پژوهشی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران، نویسنده اول،1387

 رفتار شهروندی سازمانی: بیان تعاریف، عوامل ایجادکننده، پیامدها و ارائه یک مدل اولیه، اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی، نویسنده دوم،1387

تأملی بر چیستی خودباوری ملی، همایش ملی فرهنگ عمومی، اعتمادبه‌نفس ملی و انقلاب اسلامی، نویسنده دوم، 1387

 تجزیه‌وتحلیل ابعاد مزیت رقابتی در توسعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ مورد کاوی: صنعت نفت کشور، چهاردهمین همایش بین‌المللی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی؛ مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، نویسنده سوم،1388

 تأثیرپذیری مدیریت استراتژیک سازمان از هم‌راستایی استراتژی پروژه و استراتژی سازمان در پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، نویسنده سوم،1387

 بهبود عملکرد در مدیریت بازار با استفاده از هوش هیجانی، مدیریت هوش هیجانی، پژوهشنامه، شماره 64. دی 1389

  تأثیر رسانه‌ها در کنترل هیجان‌های اجتماعی با پرورش هوش هیجانی، مدیریت هوش هیجانی، پژوهشنامه، شماره 64. دی 1389

 تأثیر اهداف یادگیری بر توسعه ظرفیت هوش شناختی، اجتماعی و عاطفی، مدیریت هوش هیجانی، پژوهشنامه، شماره 64. دی 1389

 نگرشی مدیریتی در ارتباط با سوره والعصر، اولین جشنواره دیدگاه‌های مدیریتی سوره‌های قرآن، سازمان قرآنی دانشجویان کشور، 1389

سه مقاله: کمیابی، تعهد، کالای عمومی، دانشنامه کارآفرینی، بنیاد دانشنامه‌ بزرگ فارسی، 1389 

جایگاه مدیریت دانش در مدیریت منابع انسانی هزاره سوم، مدیریت منابع انسانی، پژوهشنامه، شماره 44. پاییز 1388

 ارتباطات مجازی کارکنان در قرن 21، چالش ها و فرصت ها، مدیریت منابع انسانی، پژوهشنامه، شماره 44. پاییز 1388

 نوآوری منابع انسانی و شکوفایی سازمانی،   مدیریت منابع انسانی، پژوهشنامه، شماره 44. پاییز 1388

 رهبری و مدیریت اخلاق اسلامی، توسعه انسانی پلیس، علمی – آموزشی، سال پنجم. شماره 17،1387

 تحقق امنیت اجتماعی در بستر کارآفرینی، توسعه انسانی پلیس علمی – آموزشی، سال پنجم. شماره 18،1387

خلاقیت و راه‌های پرورش آن، توسعه انسانی پلیس، علمی – آموزشی، سال پنجم. شماره 16،1387

رویکردی برای تدوین شاخص های سنجش سلامت اداری در مدیریت دولتی،  همایش ارتقای سلامت اداری در بازرگانی کشور، نویسنده اول، 1388

 تأملی بر دولت الکترونیک و ابعاد تعامل شهروندان،   اولین همایش دولت الکترونیک و ارتقا نظام اداری کشور، نویسنده اول، 1387

 پرسش های بزرگ درزمینه مطالعات سازمان و مدیریت اسلامی، اولین همایش علمی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی، نویسنده سوم، 1387

د) تألیف و ترجمه کتاب

تألیف کتاب با عنوان "پژوهش‌های مدیریت اسلامی: (تطابق‌ها، آسیب‌ها و راهکارها)"، بهار 1392، انتشارات حوزه و دانشگاه

2 تألیف و ترجمه با عنوان " مدیریت استراتژیک منابع انسانی"، 1392، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت

 همکار مؤلف کتاب با عنوان "مأخذشناسی بررسی ابعاد مدیریت و رهبری امام خمینی (ره)"، 1388، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

ه) سوابق اجرایی

 مدیر (سرپرست) گروه مطالعات مدیریت و سیاست گذاری فرهنگی؛ پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی (فعلی)

 رئیس (سرپرست) اداره افکارسنجی؛ پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

 رئیس اداره کارگزینی و خدمات امور اداری؛ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

رئیس اداره امور کارکنان؛ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

 رئیس اداره جذب و ارتقاء؛ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

مسئول عاملین ذی‌حساب؛ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

 رئیس اداره روش‌شناسی؛ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

همکار ارشد برگزاری نشست دبیران شوراهای راهبردی استادان؛ نشست اردبیل.

 عضو گروه پژوهشی مدیریت دانش؛ موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت 1389- 1391

 مشاور، سردبیر نشریه و سرپرست تیم اجرایی تدوین جزوات؛ مرکز پژوهشی آموزشی کوثر بسیج تهران 1386- 1388

همکار ارشد کمیته روابط عمومی و سرپرست راهنمایان بازدیدهای اختصاصی؛ مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1389

عضو برگزاری دومین یادواره شهدای دانشجو؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 عضو کمیته برگزاری سلسله نشست‌های کرسی نظریه‌پردازی؛ بسیج دانشجویی

مدیر واحد سمعی و بصری شهید آوینی؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 دبیر جشنواره فیلم دانشجویی شهید آوینی؛ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

همکاری در برگزاری اردوهای بسیج دانشجویی به مناطق جنگی

 عضو اجرایی همایش ملی روش‌شناسی تحقیق در مدیریت اسلامی

دبیر گروه مدیریت دولتی انجمن علمی

 همکاری با مرکز پژوهش‌های کاربردی

سرپرست امور فرهنگی معاونت امور دانشجویی دانشکده مدیریت

 همکاری با نشریات (گرافیست، کاریکاتوریست، نویسنده، مشاور)؛ دانشگاه تهران 1382- 1389

همکاری در برگزاری اولین دوره علمی آموزشی و پژوهشی مدیریت اسلامی؛ دانشگاه امام صادق (ع) 1387

همکاری در تدوین سرفصل دروس دوره کارشناسی مدیریت اسلامی؛ دانشگاه پیام نور 1387-1388

  همکاری در برگزاری همایش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمینی (ره)؛ دانشگاه پیام نور 7-1388

عضو اصلی هیئت مروجان رهبری و مدیریت اسلامی 1387-1388

عضو هسته اصلی انجمن علمی دانشجویی مدیریت اسلامی 1387-1388

همکار مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری 1387-1388

عضو تیم مشاور مرکز پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور جهت بررسی ساختار فعلی سازمان و ارائه مدل مطلوب 1387

و) سوابق طرح‌های پژوهشی

 بررسی تطبیقی وضعیت تدریس دروس معارف اسلامی و دیگر رشته‌های علوم انسانی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، 1400-1399، همکار مجری، خاتمه یافته.

 ارتقای زیربنا‌های ساختاری شایسته‌سالاری: بررسی تطبیقی نظام آموزشی ناجا در برابر نظام‌های آموزشی شایسته ساز در سایر کشورهای جهان، بازرسی کل ناجا، 2-91، مجری، خاتمه یافته

طرح بررسی راهبردی وضعیت گروه‌های معارف در دانشگاه‌ها، مدیریت برنامه‌ریزی تشکل‌ها، طرح ضیافت اندیشه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، 2-91، مجری خاتمه یافته

طراحی و پیاده‌سازی نظام جامع مدیریت دانش در شرکت مهندسی و ساختمان شمس عمران، شرکت مهندسی و ساختمان، شمس عمران، 1391، همکار ارشد، خاتمه یافته

 استقرار سیستم مدیریت دانش در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی موسسه، مطالعات بین‌المللی انرژی، 90-91، همکار ارشد، خاتمه یافته

مطالعات فاز صفر مدیریت دانش صنعت نفت و شرکت‌های تابعه، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، 1390، همکار ارشد، خاتمه یافته

 طراحی؛ ساخت و استقرار مدیریت دانش در شرکت نفت و گاز اروندان، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، 1389، همکار ارشد، خاتمه یافته

بررسی وضعیت مدیریت منابع انسانی در شرکت ملی نفت چین (CNPC)، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، 1389، همکار ارشد، خاتمه یافته

طرح راهنمایی بازدید گروهی چهارمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1389، مجری، خاتمه یافته

طرح دعوت از شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و لشکری: جهت بازدید از چهارمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1389، همکار ارشد، خاتمه یافته

معرفی و طبقه‌بندی آثار معتبر علمی در خصوص ابعاد رهبری حضرت امام خمینی (ره)، دانشگاه پیام نور، 1388، همکار ارشد، خاتمه یافته

 تدوین الگوی شهر اسلامی تهران مرکز مطالعات راهبردی شهرداری، 1387، همکار ارشد، خاتمه یافته

امکان‌سنجی، طراحی و راه‌اندازی دوره‌های آزمون‌های آزمایشی در مقطع کارشناسی ارشد، مرکز پژوهشی آموزشی کوثر، 1387، مجری، خاتمه یافته

 تدوین جزوات آموزشی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد تمامی گرایش های مجموعه مدیریت، MBA و حسابداری، مرکز پژوهشی آموزشی کوثر، 1387، مجری، خاتمه یافته

بررسی وضعیت و نقش مدیریت در صنعت و ارائه استانداردهای مدیریتی نوین مرکز پژوهش‌های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1384، پژوهشگر، خاتمه یافته

ارائه مدلی جهت رتبه‌بندی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات بازاریابی در ایران و رتبه‌بندی آن‌ها، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1384، پژوهشگر، خاتمه یافته

ز) افتخارات (علمی – فرهنگی)

1- کسب رتبه های ممتاز آزمون نهایی دکتری تخصصی مدیریت دولتی- 1397

رتبه 1 رفتارسازمانی دانشگاه تهران

رتبه 1 رفتارسازمانی دانشگاه شهید بهشتی

رتبه 1 خط‌مشی دانشگاه تهران (فارابی)

رتبه 1 منابع انسانی دانشگاه خوارزمی

رتبه 2 خط‌مشی دانشگاه تهران

رتبه 2 منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

دانش آموخته برتر بنیاد ملی نخبگان کشور و ارائه طرح پژوهشی

کسب عنوان مقاله برتر و چاپ آن در مجموعه 6 جلدی درآمد همایش علمی- پژوهشی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران، 1389

کسب عنوان مقاله برتر و دریافت لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ نخستین همایش ملی بررسی ابعاد رهبری حضرت امام خمینی (ره)، 1388

دریافت لوح تقدیر از هیئت مروجان رهبری و مدیریت اسلامی در اولین همایش علمی روش‌شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی، 1387

دریافت لوح سپاس از دومین جشنواره انتخاب برترین‌های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری شهر تهران، 1387

 کسب عنوان مقاله برتر و دریافت لوح تقدیر از اولین همایش دولت الکترونیک و ارتقا نظام اداری کشور، 1387