امروز : 13 تیر 1401
لیست اخبار صفحه :1
چرا برخی نسخه‌های نهج‌البلاغه دارای اختلاف هستند؟
رسول جزینی پاسخ داد

چرا برخی نسخه‌های نهج‌البلاغه دارای اختلاف هستند؟

رسول جزینی اظهار کرد: درباره دلایل اختلاف نسخه‌های نهج‌البلاغه باید گفت که آن زمان صنعت چاپ نبوده و با جوهر و زیر چراغ نوشته شده‌اند و طبیعتاً ممکن است که خطاهای انسانی رخ داده یا برخی از اوراق گم شود. همچنین برخی اعمال نظرها هم دخیل بوده است.

اظهارات اسلام‌ستیزانه، روابط فرانسه و کشورهای مسلمان شمال آفریقا را متشنج خواهد کرد
انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه و اسلام‌ستیزی

اظهارات اسلام‌ستیزانه، روابط فرانسه و کشورهای مسلمان شمال آفریقا را متشنج خواهد کرد

تصریحات اسلام‌ستیزانه برخی از نامزد‌های احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه، مباحث گسترده‌ای را در محافل مختلف این کشور و همچنین سطح جامعه ایجاد کرده است. از سویی بسیاری هشدار داده‌اند که این سخنان منجر به تنش در روابط فرانسه و کشور‌های مسلمان در مغرب عربی خواهد شد.