امروز : 04 خرداد 1401
pfmi
نشست «اخلاق و انقلاب اسلامی؛ مبانی، چالشها و راهکارها» برگزار شد
نشست «اخلاق و انقلاب اسلامی؛ مبانی، چالشها و راهکارها» برگزار شد
دیدار قائم مقام  وزیر علوم،تحقیقات و فناوری از بخش های  مختلف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دیدار قائم مقام وزیر علوم،تحقیقات و فناوری از بخش های مختلف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
آیین نکوداشت مقام علمی و فرهنگی استاد منوچهر محمدی برگزار شد
آیین نکوداشت مقام علمی و فرهنگی استاد منوچهر محمدی برگزار شد
مبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه می گیرد
مبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه می گیرد