امروز : 12 آذر 1400
pfmi
دانشگاه تراز انقلاب اسلامی؛ تبیین دانشگاه حکمت بنیان
دانشگاه تراز انقلاب اسلامی؛ تبیین دانشگاه حکمت بنیان
نشست علمی بومی گری در علوم انسانی و دانشگاه اسلامی با ارائه دکتر ابراهیم برزگر
نشست علمی بومی گری در علوم انسانی و دانشگاه اسلامی با ارائه دکتر ابراهیم برزگر
میلاد نور مبارک ولادت حضرت پیامبر اکرم (ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع)  را برتمام مسلمین جهان تبریک عرض می نمائیم
میلاد نور مبارک ولادت حضرت پیامبر اکرم (ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) را برتمام مسلمین جهان تبریک عرض می نمائیم
مبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه می گیرد
مبانی علوم انسانی در غرب از تفکرات مادی سرچشمه می گیرد